"Peklo" 2019

28.05.2019
     

Ve dnech 22.4. - 25.4.2019, se uskutečnil již druhý pobyt v hotelu "Peklo"

Tento pobyt pořádal tradičně náš nadační fond.

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na organizaci pobytu, zejména pak výše zmíněnému hotelu a firmě Škoda Auto a.s., která rovněž poskytla sponzorský dar.

Pobytu se zúčastnilo celkem 24 rodin, 44 dětí (mezi nimi - 8 párů dvojčat). 

Všichni jsme si pobyt užili, zejména pak děti, které se vyřádily při oslavě narozenin 5ti z nich, na karnevalu, při procházkách po okolí a v místním bazénu. Nechyběl ani táborový oheň, na kterém jsme opékali špekáčky.

Pozn.: Pobyt v tomto hotelu je naplánován i na rok 2020. Více informací se dozvíte v "sekci Aktuality."

FOTOGALERIE