Mikuláš v ÚPMD

31.05.2019

ČLÁNEK ZVEŘEJNĚNÝ DNE 7.12.2018 NA WWW.UPMD.CZ

Přestože Mikuláš chodívá každoročně 5. prosince, u nás v Ústavu pro péči o matku a dítě se letos zastavil o den dříve. A to u příležitosti setkání nedonošených dětí, které se u nás v ÚPMD narodily a o které pečovaly na odd. RES, JIP a IMP týmy neonatologů a sestřiček. Právě s těmi se děti a jejich rodiče mohli znovu potkat, a tak o dojemné chvíle nebyla nouze.

Užít si předvánoční atmosféru přišlo na 40 dětí se svými rodiči. Děti si mohly pohrát v bazénkách s kuličkami nebo obtisknout svoji ručičku na plátna, která budou umístěna na odděleních, kde to všechny rodiny dobře znají.

Mikuláš, čert a anděl přinesli spoustu dobrot a hraček a my tímto děkujeme všem sponzorům, HIPP, Nutricia, Nestlé, Alza za dárky, které vykouzlily mnoho radosti a šťastných úsměvů.

Setkání každoročně organizuje NF Mamina. Ten vznikl z iniciativy tří maminek (paní Dagmar Kocmichové, Michaely Drobné a Veroniky Bajerové), které se ocitly v podobné, nelehké životní situaci, kterou bylo předčasné narození jejich dětí. Název nadačního fondu pak vytvořily ze dvou prvních písmen svých dětí (Matouš Michael Natálie).

Letošní předávaná částka od Nadačního fondu MaMiNa byla dokonce o něco vyšší než v loňském roce. Symbolický šek v hodnotě 35 640 Kč převzal a za ÚPMD poděkoval neonatolog MUDr. Ivan Berka.

Děkujeme a těšíme se zase za rok.

www.nfmamina.cz
Transparentní účet: 1024823938/
6100